3 czerwca 2013

GSM: Nowy mural na osiedlu Botanica w Kiszyniowie!


Celem projektu, zainicjowanego przez Instytut Polski w Bukareszcie i Urząd Miasta Kiszyniowa w 2012 r., jest rewitalizacja dzielnicy Botanica oraz promocja sztuki miejskiej.

Młodzi polscy artyści, adepci Gdańskiej Szkoły Muralu: Justyna Posiecz-Polkowska, Anna Taut i Wojciech Woźniak, pod kierunkiem Rafała Roskowińskiego i Jacka Zdybla, zrealizują mural w Kiszyniowie na osiedlu Botanica.

W 2012 roku Rafał Roskowiński i Wojciech Woźniak z GSM oraz Alberto Svet z Kiszyniowa wykonali pierwszy mural, którego tematem jest ruch „Solidarność”. Praca ta jest jednym z pierwszych współczesnych, zaangażowanych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej Kiszyniowa.

Tegoroczna realizacja ma odmienny charakter - inspiracją dla artystów jest nazwa dzielnicy - Botanica. Jest oderwana od polityki i historii, wskazując także na dekoracyjny charakter malarstwa monumentalnego.

Gdańska Szkoła Muralu w Gdańsku to program stworzony do doskonalenia warsztatu twórców murales, wymiany doświadczeń, dyskusji oraz integracji środowiska. Projekt umożliwia nie tylko naukę i doskonalenie warsztatu malarskiego, ale także artystyczny debiut - malowanie murali wg autorskich projektów. Prace GSM można znaleźć w Kolekcji Malarstwa Monumentalnego na ścianach szczytowych bloków osiedla Zaspa.
Gdańską Szkołę Muralu prowadzą Rafał Roskowiński – pionier sztuki muralu w Polsce oraz prof. Jacek Zdybel z ASP w Gdańsku.

Wernisaż muralu 7 czerwca, godz. 18.00 Serdecznie zapraszamy!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja polskiej kultury za granicą"


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz