17 czerwca 2013


Bukareszt zdobyty!!!

Autor  projektu: Prof. Jacek Zdybel    
Realizacja: Jacek Zdybel, Wojciech Wozniak, Justyna Posiecz-Polkowska oraz Anna Taut. 


3 czerwca 2013

APIAĆ W KISZYNIEWIE !

Pierwsze dni tworzenia autorskiego muralu Anny Taut w ramach Gdańskiej Szkoły Muralu.
W zespole: Anna Taut, Justyna Posiecz-Polkowska,Wojciech Woźniak, Rafał Roskowiński oraz nasz nowy kolega - student z Akademi Sztuk Pięknych w Kiszyniowie- Radu.

GSM: pierwszy mural w Bukareszcie


Pierwszy mural na osiedlu Militari w Bukareszcie!

Instytut Polski w Bukareszcie, Urząd Miasta Sektora 6 za pośrednictwem Europejskiego Centrum Kulturalnego Sektora 6 oraz Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku serdecznie zapraszają na wernisaż pierwszego muralu w osiedlu Militari w Bukareszcie 15 czerwca o godz. 11.00

Projekt realizowany jest w kontekście 20. rocznicy podpisania Układu między Rzeczpospolitą Polską a Rumunią o przyjaznych stosunkach i współpracy, którą obchodzimy w 2013 r. Celem projektu jest artystyczna rewitalizacja dzielnicy oraz promocja sztuki miejskiej.

Mural, odnosząc się do tradycyjnej przyjaźni łączącej oba narody, nawiązuje symbolicznie m. in. do sytuacji Polaków, którym dzięki przychylności Rumunów udało się uciec z ogarniętego II wojną światową kraju.

W projekcie został użyty motyw papierowego stateczka jako symbolu kruchości. Pokrywające go ludowe wzory, ukazują różnorodność ludzi, którzy skorzystali z rumuńskiej pomocy.
Stateczek płynie szerokim szlakiem w barwach flagi rumuńskiej pozostawiając po sobie polski ślad.

Młodzi polscy artyści, adepci Gdańskiej Szkoły Muralu: Justyna Posiecz-Polkowska, Anna Taut i Wojciech Woźniak, pod kierunkiem Rafała Roskowińskiego i Jacka Zdybla, zrealizują mural w Bukareszcie na osiedlu Militari (adres Bulevardul Iului Maniu 128-134, blok nr 22) .


Gdańska Szkoła Muralu w Gdańsku to program stworzony do doskonalenia warsztatu twórców murales, wymiany doświadczeń, dyskusji oraz integracji środowiska. Projekt umożliwia nie tylko naukę i doskonalenie warsztatu malarskiego, ale także artystyczny debiut - malowanie murali wg autorskich projektów. Prace GSM można znaleźć w kolekcji malarstwa monumentalnego na ścianach szczytowych bloków największego osiedla mieszkaniowego w Gdańsku- osiedla Zaspa. Gdańską Szkołę Muralu prowadzą Rafał Roskowiński – pionier sztuki muralu w Polsce oraz prof. Jacek Zdybel z ASP w Gdańsku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Promocja polskiej kultury za granicą".GSM: Nowy mural na osiedlu Botanica w Kiszyniowie!


Celem projektu, zainicjowanego przez Instytut Polski w Bukareszcie i Urząd Miasta Kiszyniowa w 2012 r., jest rewitalizacja dzielnicy Botanica oraz promocja sztuki miejskiej.

Młodzi polscy artyści, adepci Gdańskiej Szkoły Muralu: Justyna Posiecz-Polkowska, Anna Taut i Wojciech Woźniak, pod kierunkiem Rafała Roskowińskiego i Jacka Zdybla, zrealizują mural w Kiszyniowie na osiedlu Botanica.

W 2012 roku Rafał Roskowiński i Wojciech Woźniak z GSM oraz Alberto Svet z Kiszyniowa wykonali pierwszy mural, którego tematem jest ruch „Solidarność”. Praca ta jest jednym z pierwszych współczesnych, zaangażowanych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej Kiszyniowa.

Tegoroczna realizacja ma odmienny charakter - inspiracją dla artystów jest nazwa dzielnicy - Botanica. Jest oderwana od polityki i historii, wskazując także na dekoracyjny charakter malarstwa monumentalnego.

Gdańska Szkoła Muralu w Gdańsku to program stworzony do doskonalenia warsztatu twórców murales, wymiany doświadczeń, dyskusji oraz integracji środowiska. Projekt umożliwia nie tylko naukę i doskonalenie warsztatu malarskiego, ale także artystyczny debiut - malowanie murali wg autorskich projektów. Prace GSM można znaleźć w Kolekcji Malarstwa Monumentalnego na ścianach szczytowych bloków osiedla Zaspa.
Gdańską Szkołę Muralu prowadzą Rafał Roskowiński – pionier sztuki muralu w Polsce oraz prof. Jacek Zdybel z ASP w Gdańsku.

Wernisaż muralu 7 czerwca, godz. 18.00 Serdecznie zapraszamy!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja polskiej kultury za granicą"