14 września 2009

Statut Gdańskiej Szkoły Muralu

Warszawa, 15 sierpnia 2009 r.

1. Gdańska Szkoła Muralu ma na celu: integrację, doskonalenie i kształcenie artystów zajmujących się malarstwem ściennym

2. GSM skierowana jest przede wszystkim do studentów i młodych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych oraz niektórych osób zajmujacych się streetartem

3. GSM służy doskonaleniu sztuki muralu i ma na celu promowanie młodych artystów zajmujących się malarstwem ściennym.

4. GSM jest dobrowolna, otwarta i nieodpłatna

5. GSM jest głosem artystów w ważnych sprawach politycznych, historycznych i społecznych

6. GSM związana jest z Pomorzem i Gdańskiem. Jest jednym z programów Gdańsk 2016 - Europejska Stolica Kultury

7. GSM odbywać się będzie w klubie "Plama" na Zaspie oraz na Elewacjach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "Młyniec" w Gdańsku i będzie miła następującą konstrukcję:
a. Wspólne, otwarte dyskusje na temat muralu, jego funkcji w społeczeństwie i w sztuce
b. Prace nad tematem oraz prace nad projektami docelowych corocznych realizacji ściennych
c. Szkolenie w zakresie technologii i bezpieczeństwa
d. Realizacje od 1 do 4 murali na ścianach budynków SM "Młyniec" na Zaspie

8. GSM jest prowadzona przez Rafała Roskowińskiego

9. GSM działa w poszanowaniu norm etycznych, religijnych, a przede wszystkim wartości historycznych i narodowych

10. Ostatecznym celem GSM jest utworzenie stylu muralu zwanego "Gdańską Szkołą Muralu"

Rafał Roskowiński Herbu Rogate Serce